English   14271 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Сертифициращо обучение за медиатори

 
Сертифициращо обучение за медиатори

„Европейски център по медиация и арбитраж" е одобрена организация за осъществяване на сертифициращи и специализиращи обучения за медиатори със заповед на министъра на правосъдието № ЛС-04-1018 от 12.06.2014 г.

„Европейски център по медиация и арбитраж" организира сертифициращо обучение за медиатори, което е практически курс за придобиване на правоспособност за медиатор, съобразно изискванията на Закона за медиация и Наредба 2 от 15.03.2007 г.

Към кого е насочено обучението:
Широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си знания и умения в сферата на разрешаване на спорове

Кога ще се проведе обучението:
Модул 1- Теория: 23 - 25.02.2023 г
Модул 2 - Практикум: 09 - 11.03.2023 г.

Акценти:
- Същност на конфликта, като социално явление;
- Законодателна рамка в България и Европейския съюз;
- Особености на медиацията, като процедура за алтернативно разрешаване на спорове;
- Стратегии за водене на преговори в конфликтни ситуации;
- Умения и техники за регулиране на конфликтни ситуации.

Водещи:
адв. Даниела Иванова - медиатор
Елена Славова - семеен медиатор

За повече информация и записване:
https://docs.google.com/forms/d/1tUrSmSc_dY16bHanBT88iqobaHZ7Rr7FnCfhwzKF0vQ/edit


Сходни публикации

Проследете на живо резултатите от международно проучването за дигиталните нужди на НПО

Проследете на живо резултатите от международно проучването за дигиталните нужди на НПО

През 2022 година над 7500 специалисти в неправителствени организации от 136 държави се включиха в проучването i_internet -

Клуб „Смокиня“: брандинг и презентиране

Клуб „Смокиня“: брандинг и презентиране

(For EN scroll down) За нас е удоволствие да те поканим на клуб “Смокиня” посветен на темата за брандинг и презентиране!  Ако

За социалния работник в действие – разказва Миглена Маринова

За социалния работник в действие – разказва Миглена Маринова

Социалните работници насърчават социалната промяна в едно общество. Те имат отговорната задача да са близо до хора в нужда,