English   14271 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Първа българска група за професионално развитие в ранно детско развитие и учене в Реджо Емилия, Италия

 
 

През април 2023 г. България за първи път ще изпрати група за професионално развитие в Италия, Реджо Емилия — регион, добил световна популярност с впечатляваща синергия на демократичност, качество, креативност и иновативност, предоставени от местните общински структури за деца


Инициативата е насочена към широк кръг представители на институции за образование и грижа, политическия живот, общини, инспекторати; директори, педагози, арт-педагози, университетски преподаватели, изследователи, психолози, архитекти, дизайнери на образователна среда, STE(A)M иноватори и всички, които искат да научат повече за един от най-качествените и иновативни подходи за образование и грижа.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
на kaleidoscope.bg

Проектът Реджо Емилия:
 • е изграден върху принципи като демократичност, качество, креативност, участие, иновативност;
 • предоставя правото на всяко дете за включване и гражданско участие от най-ранна възраст;
 • развива постигането на успехи чрез сътрудничество, принадлежност и свързаност;
 • включва родителите, общността и самия град Реджо Емилия като активни страни в ученето на децата и застъпници за техните права;
 • представлява холистичен модел за проектно и проблемно-базирано учене;
 • е насочен към всестранно личностно, колективно, екологично израстване;
 • стимулира ученето през целия живот и уменията на 21 век;
 • отваря радикално нова перспектива към дигиталните технологии и STE(A)M с малки деца;
 • интегрира аналогово и дигитално в едни от най-впечатляващите пространства, създавани за образователните етапи 0-3, 3-7 и 7-11 години;
 • свързва процесите на ранното учене с изкуство, общество, култура, дигитализация...

Благодарение на тази комбинация, Реджо Емилия се е превърнал в ключова референтна точка за международни изследвания на качество в ранното учене, както и за многобройни сътрудничества и образователни реформи в различни държави и региони по света (малка част от примерите включват системите за ранно образование и грижа на Швеция, Дания, Румъния, Виетнам, Южна Австралия, части от Нова Зеландия и САЩ...). Сред партньорствата на Fondazione Reggio Children са водещи в света университети и изследователски организации - Project ZERO /Harvard/, MIT Media Lab /Massachusetts Institute of Technology Boston/, The LEGO Foundation Един оазис в сферата на ранно детско развитие, където образователни и държавни лидери от шестте континета черпят опит за изграждане, осъвременяване и подобряване на локалните програми за малки деца.


КАКВО
: Групата за професионално развитие дава възможност за свързване с различни специалисти: педагози, ателиеристи, психолози, лидери от Международния център Лорис Малагуци и детските ясли и градини на град Реджо Емилия. Участниците ще преминат през изследването на различни образователни и професионални перспективи: роли (учители, експерти, община, политика...), отговорности, организация, стратегии за учене, взаимоотношения, пътища за професионално развитие, научно-изследователски подход към ученето, дизайн/проектиране на среда и учебна програма, водена от детето и групата.


ПРОГРАМАТА ИМА СИЛНА ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ И ВКЛЮЧВА:

 • опознаване на Реджо Емилия, известен като град на децата
 • основни ценности и принципи: качество, култура на взаимоотношения, демократичност, иновативност...;
 • запознаване с основни елементи на живота и ученето в nido” (0-3г), “scuola  dell’infanzia” (3-6 г) и експерименталното училище (3-11 г) на Реджо Емилия;
 • презентации на проекти и документации от детските заведения в областта;
 • проектно учене с малки деца, работна организация, планиране (как се планира проектно учене "на момента", в което учителят може да следва изцяло детето и групата без загуба" на учебен материал?)
 • посещение на детска ясла и/или градина;
 • посещение в REMIDA ЦЕНТЪР - културен проект с фокус устойчивост, креативност и изследване на отпадъчни материали (центърът се зарежда от повече от 200 италиански компании и предоставя креативни части за игра, учене и изследване на детските заведения в Реджо Емилия и околностите);
 • участие в ателие 100-те езика"; 
 • групи за споделяне на опит и рефлексия;
 • посещение на изложбите и пространствата на Международния център Лорис Малагуци.

ЗА КОГО:
Това е инициатива за changemaker"-и и необикновена възможност за изграждане на българска реформаторска общност в ранното образование - чрез професионален обмен с най-добрите в световен мащаб. Групата е подходяща за хора, които искат да:
 • променят гледната точка към децата в България;
 • да създават и поддържат качествени и вдъхновяващи локални практики за ранно образование и грижа;
 • да допринасят за осъвременяването и подобряването на системите, свързани с децата и семейството.

КОЙ: групата за професионално развитие се провежда от Reggio Children, Италия - организация, уникална в своята роля, мащаб и принос за децата в Италия и по света. Организатор е Фондация за детско развитие Калейдоскоп.

КЪДЕ
: Loris Malaguzzi International Centre в град Реджо Емилия, северна Италия, с осигурен трансфер до общинска детска ясла/градина и REMIDA.

КОГА
: 12-14 април 2023

Политици и представители на държавни и общински институции могат да договорят еднодневно участие и индивидуална програма със срещи с представители на община Реджо Емилия и/или местната политика на foundation@kaleidoscope.bg


ЕЗИК: консекутивен превод /италиански-български/

КАК: Инициативата няма комерсиална цел и се осъществява благодарение на организационна подкрепа и труд от страна на Фондация за детско развитие

Калейдоскоп” /партньор за България на Reggio Children/ по следния начин: Фондация Калейдоскоп” набира местни участници; Reggio Children подготвя и осигурява тридневна обучителна програма специално за България; всеки участник заплаща такса за записване и участие на Фондация Калейдоскоп”, след което сам организира пътуването и престоя си на място. За улеснение на комуникацията, свързването и групите за рефлексия, на участниците ще бъде предложен и вариант за групово настаняване в близост до Loris Malaguzzi International Centre.


ТАКСА ЗА ЗАПИСВАНЕ:
220 лв (включва разходи за организация, превод и три допълнителни срещи на групата, организирани от Фондация за детско развитие “Калейдоскоп” — преди, по време на и след обучението).

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 1275 лв (покрива участие в тридневната обучителна програма; онлайн запазена зона и чанта с информация и материали; посещение в детска ясла/градина с автобусен трансфер; ателие "100-те езика на децата”; групова работа; 3 обяда в Ателие на вкусовете”, Международен център Лорис Малагуци; кафе паузи; сертификат от Reggio Children, удостоверяващ участието Ви. Не са включени пътни разходи и настаняване).

ОТСТЪПКИ: Организации, общини и училища, които регистрират повече от 5 участника, ползват 10% отстъпка от горепосочените такси с имейл на foundation@kaleidoscope.bg

ПЪТУВАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ: Разходите за пътуване от/до Италия, нощувки и хранения извън включените в таксата за участие се поемат индивидуално от всеки участник. Фондация Калейдоскоп съдейства за групово настаняване на преференциални на foundation@kaleidoscope.bg

РЕГИСТРАЦИЯ
на https://kaleidoscope.bg

ОСТАВАТ ПОСЛЕДНИ 10 МЕСТАСходни публикации

Проследете на живо резултатите от международно проучването за дигиталните нужди на НПО

Проследете на живо резултатите от международно проучването за дигиталните нужди на НПО

През 2022 година над 7500 специалисти в неправителствени организации от 136 държави се включиха в проучването i_internet -

Клуб „Смокиня“: брандинг и презентиране

Клуб „Смокиня“: брандинг и презентиране

(For EN scroll down) За нас е удоволствие да те поканим на клуб “Смокиня” посветен на темата за брандинг и презентиране!  Ако

За социалния работник в действие – разказва Миглена Маринова

За социалния работник в действие – разказва Миглена Маринова

Социалните работници насърчават социалната промяна в едно общество. Те имат отговорната задача да са близо до хора в нужда,