English   14277 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Международен обмен на добри практики

 
 


От 13 до 15 януари 2023 в град Ла Лагуна,Тенерифе, Испания, се проведе първата международна среща за обмен на добри практики  в рамките на проекта  „BeActive/ Активни“,  финансиран от програма Еразъм+ чрез ЦРЧР, договор 2022-1-BG01-KA210-YOU-000083772. 

От българска страна в събитието участваха д-р Диана Бебенова-Николова и Лидия Светославова, представители на водещата организация СНЦ „Паралел-Силистра“. Срещата беше организирана с любезното съдействие на Асоциация “Креатива”, Испания. В нея се включиха и по двама представители на Европейския институт “За гражданите”, Португалия, и Асоциация “Bosco Angimbe”, Италия също партньори по проекта. 

Целта на събитието беше участниците да споделят своя практически опит в тематичните области на проекта. Всеки от партньорите представи по две добри практики за провеждане на младежки неформални обучения на теми като:  зелени умения, представени от италианския партньор, обучения за цифрови умения - партньора от Испания, културно многообразие и ценностите на ЕС - СНЦ „Паралел-Силистра“ и активно европейско гражданство - партньора от Португалия. 

Участниците обсъдиха и съдържанието на сборника образователни материали BeActive, който те ще разработят в рамките на проекта. Новото помагало ще включи и някои от вълнуващите истории на Стефано Манкузо, професор по ботаника в университета във Флоренция,  относно връзките между био и културно разнообразие и устойчиво развитие. 

В резултат на изграденото доверие и споделения практически опит партньорите разработиха програма на предстоящото младежко обучение през месец април 2023 в Сицилия, което цели да събере млади активисти. Последните ще стартират кампанията „16 дни на активизъм“ на местно ниво. В рамките на дните за активност младежите ще имат възможност да работят с местните власти и да се включат в решаването на проблемите на местно ниво, включително ограничаване на формите на дискриминация, безотговорно използване на природата и изключване на младите хора. Дигиталните разкази за проектните кампании, разработени от участващите младежи,  ще бъдат публикувани върху уеб платформата https://paralel-silistra.net/active/wiki/.

Публикувано от:

СНЦ "Паралел-Силистра"