English   14277 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Нови партньорства за интеграция на бежанци

 
Нови партньорства за интеграция на бежанци

АРС е една от девет нови неправителствени организации в София, избрана да бъде официален партньор на ВКБООН през 2023г. и да работи за интеграцията на бежанци и лицата с временна закрила от Украйна.

На съвместна среща на всички партньорски организации на 20 януари 2023 г., новият Представител на ВКБООН в България, г-жа Седа Кузуджу, очерта приоритетите за интеграция в страната, като посочи, че са нужни непрестанни усилия, за да се посрещнат кризите, белязали 2022 година и да се предостави адекватна грижа и закрила на нуждаещите се. Комуникация, диалог, сътрудничество и споделяне на опит ще бъдат водещи в действията по интеграция в следващите месеци. АРС оценява възможността да продължи съвместната си работа с ВКБООН и други публични и граждански организации и да затвърди постигнатите досега резултати в тази област.

Една от основните цели на АРС през 2023г. ще бъде разширяването на функциите и дейностите на общинското Бюро за информация и услуги за чуждестранни граждани; за последната година Бюрото се утвърди като ключова точка за информиране и обслужване на мигранти в града, както и за координиране на дейностите на множеството организации, които предоставят спешна помощ и дългосрочна подкрепа на всички нуждаещи се, които са избрали да градят своето бъдеще в София.

Повече информация за проекта и за работата на АРС можете да намерите на нашата страница и социални медии.
Сходни публикации

Агенцията за хората с увреждания ще проведе онлайн информационен „Ден на отворените врати“ за всяка от отворените програми

Агенцията за хората с увреждания ще проведе онлайн информационен „Ден на отворените врати“ за всяка от отворените програми

Във връзка с обявените от Агенцията за хората с увреждания конкурси за финансиране на проекти за осигуряване на заетост,

Агенцията за хора с увреждания обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска

Агенцията за хора с увреждания обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания

 Общите условия на които трябва да отговарят хората с увреждания, за да кандидатстват за финансиране са:Да бъдат физически лица

Бюрото за информация и услуги за чуждестранни граждани продължава своето развитие и през 2023 година

Бюрото за информация и услуги за чуждестранни граждани продължава своето развитие и през 2023 година

Още от откриването си през октомври 2021 година Бюрото за информация и услуги за чуждестранни граждани е отворено за всеки