English   14277 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
СУ "Св. Кл. Охридски" провежда онлайн проучване за родители на деца от 4 до 11г. възраст

 
СУ "Св. Кл. Охридски" провежда онлайн проучване за родители на деца от 4 до 11 г. възраст.
Обръщаме се с молба за попълване на приложения въпросник от родители на деца в този възрастов диапазон.

Към участниците: Във формуляра трябва да се посочи факултетен номер на изследователя. Моля да се свържете с нас, за да Ви предоставим този номер.

Благодарим за участието.

За контакт: childrensbg@gmail.com

Възможно е да се отбележите и в публикацията, за да участвате в проучването. Важно е да получите номер от нас, който да впишете в проучването.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRHh8_pjZ-lK7Q18KmXZdbsbXvQPCQ5qlDiXwA2EchMZzZDA/viewform