English   14317 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Информационно събитие за представяне на проект „Заедно"

 
 

Уважаеми дами и господа, 

Каним Ви на информационно събитие за представяне на проект „Заедно: Работа в партньорство с деца и младежи за по-добро включване на техните права в решения, свързани с преодоляване на последствията от Ковид-19 и други извънредни обстоятелства“, което ще се проведе на 30 май 2023 (вторник) от 13:00-17:00 часа, в EVENT STUDIO 22, на бул. „Арсеналски“ 5. 

Проектът „ЗАЕДНО“ има за цел да допринесе за включването на правата на децата в отговор на кризисни ситуации в целия ЕС, като даде възможност на децата и младите хора, живеещи в уязвимо семейно положение и в алтернативна грижа, да участват пълноценно в решения на местно, регионално и национално ниво по всички въпроси, които ги засягат. 

Целеви групи Проектът е насочен към деца и младежи, живеещи в алтернативна грижа и в уязвими семейства, както и към професионалистите, които работят с тях (като учители и социални работници) и политиците/законодатели. Ключови дейности В рамите на проекта ние ще разработим и реализираме:
  • Програма за обучение на връстници за деца и младежи, за да се изгради техният капацитет за пълноценно участие в процеса на вземане на публични решения. 
  • Програма за електронно обучение за повишаване на информираността сред лицата, вземащи решения в обществото, и професионалистите, които работят за и с деца и млади хора, за това как да се подобри участието на децата и младежите в застъпнически инициативи. 
  • Информационни видео клипове, създадени за деца от деца и младежи, с цел надграждане на знанията им за техните права и как могат да изразят мнението си. 
  • Информационни уебинари за професионалисти и лица, вземащи решения, за да повишат знанията си за това как децата и младите хора искат да бъдат включени в отговорите на извънредни ситуации. 
Детското и младежкото участие е неразделна част от всички дейности по проекта. Във всяка участваща страна ще бъдат сформирани национални детски и младежки консултативни съвети, за да се гарантира, че гласовете на децата и младежите, живеещи в алтернативна грижа, и уязвимите семейства се чуват навсякъде. Ролята на тези групи ще включва подкрепа в разработването на програмата за обучение, видеоклипове и препоръки, както и провеждане на обучението за деца и младежи , като обучители на връстници.
  • Програмата на събитието включва: 
  • Представяне на проекта, участниците, дейности и очаквани резултати; 
  • Представяне на резултати от проучване сред деца и младежи за нагласите им към детското и младежко участие по обществени въпроси;
  • Представяне на резултати от първите срещи на сформираните към проекта детски и младежки консултативни съвети 
  • Следващи стъпки - предстоящи дейности и събития 
  • Дискусия.
Моля, регистрирайте за участие тук: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSLk3qE5iBqf_Gkgxjb7wO8MwK_vu8AVMT6N CDsu3GjZbx9w/viewform 

Очакваме Ви!

С уважение, 
Екипът на проект ЗАЕДНО Сдружение SOS Детски селища България 
За контакти: Деница Аврамова, denitsa.avramova@sosbg.orgTel. 0876110682