English   14319 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Начало на новото издание на „Научи се да даряваш“ 2023/24 г.

 
Начало на новото издание на „Научи се да даряваш“ 2023/24 г.


Ако сте учител, който има интерес към темата за дарителството и доброволчеството и харесвате иновативни образователни подходи, програмата „Научи са да даряваш“ е за вас.

Търсим учители, които искат да станат част от нея през следващата 2023/2024 учебна година.

Какво представлява програмата?


„Научи се да даряваш“ е базирана на американската система Learning to give и се реализира от Български дарителски форум (БДФ) за осма поредна година.

Програмата е подходяща за ученици от 1-ви до 12-ти клас и дава теоретични знания и възможност за практически проекти по теми, свързани с дарителството, доброволчеството, гражданското участие, демократичните ценности. Включва още много и разнообразни теми, ключови за развитието на децата като отговорни, чувствителни и уверени хора: грижата за животните и околната среда, толерантността към различието, спазването на човешките права, участието ни в демократичните процеси, реакции при природни и хуманитарни кризи, развитие на лидерски умения и т.н. Програмата по естествен начин въвлича децата, родителите и местната общност в съвместни инициативи и проекти.

„Научи се да даряваш" се осъществява с подкрепата на Министерство на образованието и науката.

Как работи?

В подкрепа на учителите има създаден ресурсен сайт с разработени над 250 урока по различните теми в програмата.

Тематичният им обхват е изключително разнообразен, а предложените подходи и дейности насърчават учениците да участват активно, да допринасят с идеи и креативност. Силно препоръчително е включване на външни гости за споделяне на опит по различните теми (дистанционно или в класната стая). Учителите имат ментор от екипа на БДФ, който помага в разработването на темите и избора на външните гости. Съвместно се обсъждат идеи за подготовката и реализирането на практическите проекти и създаването на кратки новини, свързани с програмата.

Какъв е ефектът?


Учителите, които участват в програмата, споделят, че децата повишават успеха си, имат по-различна мотивацията за присъствие в училище, климатът в клас се подобрява, стават по-внимателни помежду си, дават и реализират идеи за промяна на средата, в която учат и живеят. Родителите стават по-ангажирани към различните доброволчески и дарителски инициативи на децата, учителите придобиват нов поглед към дарителството и доброволчеството, експериментират с нови подходи, които включват граждански организации, експерти, институции, медии.

За кого е програмата?

За учители – класни ръководители от 1-ви до 4-ти клас или преподаватели на ученици от 5-ти до 12-ти клас, както и училищни психолози, които не се страхуват да експериментират и имат интерес към посочените теми.

Как да кандидатствате?

Необходимо е да попълните формуляр до 13 юни 2023 г.

Други предимства за участниците:
  • Учителите, включени в новото издание на програмата, ще преминат двудневно обучение през юли в София (7 – 9 юли). Транспортът, настаняването и храната се покриват от БДФ.
  • При желание от страна на участниците в обучението, те могат да получат кредити от съответните регионални управления на образованието (РУО), след изготвяне на необходимите документи, свързани с обема часове по програмата, от наша страна. Документите е необходимо да бъдат внесени в конкретен срок в РУО-то, към което е съответното училище.
За повече информация: Боряна Кирилова – 0882 527 438.

Изданието на “Научи се да даряваш” за 2023/2024 г. се реализира в рамките на проект „Дарителски компас за устойчиви партньорства“, финансово подкрепен от Фонд „Активни граждани България“ (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП).
Сходни публикации

10 години Сороптимист Интернешънъл клуб Русе

10 години Сороптимист Интернешънъл клуб Русе

Вече 10 години Сороптимист Интернешънъл Клуб Русе следва мисията на своята стогодишна международна организация да трансформира

Церемония по награждаване „Млад благотворител” 2023 на фондация „Благотворител”

Церемония по награждаване „Млад благотворител" 2023 на фондация „Благотворител"

Фондация Благотворител чества успехите на своите „Млади благотворители" и отличи дарители и съмишленици с плакети „Сърце на

Подкрепа от TimeHeroes за Смокиня

Подкрепа от TimeHeroes за Смокиня

Още една прекрасна новина от нас!В рамките на кампанията за набиране на материали за проекта „B.R.I.G.H.T. Future” неоценима