English   14317 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Научен фестивал Еко Шампиони в Хасково

 
 
 

Фондация ХАЛО има удоволствието да Ви покани на научен фестивал „Еко Шампиони“. Той ще се проведе на 05 юни 2023 г. от 11.30 ч.  във фоайето на ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Хасково. По време на събитието ученическите отбори от клуб „Еко Шампиони“ към СУ „Св. Паисий Хилендарски“ и ГПЧЕ “Проф. д-р Асен Златаров” ще представят своите научни проекти по екологични теми, актуални за Хасково и региона.

Учениците от клуб „Еко Шампиони“, гр. Хасково преминаха през иновативна образователна програма, която съчетава използването на научен подход и генерирането на решения на местни екологични проблеми. Целта на програмата е ученето да се случва чрез преживяване и да е водено от естественото любопитство на учениците. С подкрепата на преподаватели от Хасково и под ръководството на ментори от научните среди, учениците, включени в програмата проучваха, експериментираха, създаваха различни прототипи, с които да допринесат за опазването на околната среда и борбата с климатичните промени на местно ниво. По време на научния фестивал те ще представят резултатите от своята работа. А най-добрите отбори от Хасково (получилите най-високи оценки от журито и събралите най-много гласове от учениците в двете училища) ще преминат на следващ етап в състезанието и ще участват в научен фестивал на национално ниво.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Кристина Йорданова, координатор на проекта, тел. 0898 412 180, e-mail: halongobg@gmail.com.

Повече информация за проект „Еко Шампиони“ можете да откриете на www.eco-champions.eu.

Научният фестивал „Еко Шампиони“ се провежда в рамките на проект „Еко Шампиони“. Той се изпълнява от Фондация „Сай Хай“, гр. София в партньорство с Фондация ХАЛО, гр. Хасково, Сдружение Враца софтуер общество, гр. Враца и Forandre verden (Change the world), Норвегия с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България. Основната цел на проекта е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности.Публикувано от:

Фондация ХАЛО 2019

Сходни публикации

Състоя се първият за 2023 година Сай Хай фест в НПМГ „Акад. Л. Чакалов”

Състоя се първият за 2023 година Сай Хай фест в НПМГ „Акад. Л. Чакалов”

На 22 май едно столично училище се превърна в домакин на мини научен фестивал. Изследователски проекти, представени от

Нели Колева: Образованието ни изостава по съдържание и смисъл от реалните нужди на децата

Нели Колева: Образованието ни изостава по съдържание и смисъл от реалните нужди на децата

„Образователното неравенство - разликата между най-добре справящите се ученици и тези, които са на дъното на всякакви замервания

Фестивал Еко Шампиони във Враца

Фестивал Еко Шампиони във Враца

Сдружение Враца софтуер общество и ППМГ „Акад. Ив. Ценов" имат удоволствието да Ви поканят на научен фестивал Еко Шампиони.