English   14336 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Присъединете се към WINNER хакатон! Покана за жени предприемачи. Регистрирайте се сега!

 
Присъединете се към WINNER хакатон! Покана за жени предприемачи. Регистрирайте се сега!

Европейският проект WINNER насърчава участието на жените в социалното предприемачество чрез свободно достъпен онлайн обучителен курс, групи за подкрепа и менторство и хакатон за предприемачески идеи.

Инициативата се финансира от програма Еразъм+ и има за цел да преодолее бариерите, които пречат на жените да навлязат в предприемаческата екосистема. Основна целева група са жените от различни уязвими групи, изправени пред бариери (икономически, социални, географски, увреждания дискриминация и др.), които възпрепятстват тяхната реализация.

Представяме ви първия по рода си хакатон за социално предприемачество на проекта WINNER!

Отворената покана за хакатон WINNER ще избере 10-те най-обещаващи и иновативни социални идеи за всяка страна в шест различни държави (Франция, Испания, Турция, Италия, Кипър и България) с висок потенциал за пазар.

Знаете ли какво е образователен хакатон? Това е креативен начин за бързо разработване на прототип на първа бизнес идея чрез иновация и сътрудничество. Присъединете се към WINNER Hackathon, за да насърчите таланта, да ускорите иновациите и да дадете тласък на вашето предприемаческо пътуване! Присъединете се към нас, за да превърнем вашата идея в реалност!
Кой може да участва?
Хакатонът WINNER е отворен за всички възрастни жени, които се сблъскват със значителни предизвикателства, като финансови ограничения или ограничен достъп до ресурси. Ако се интересувате да се запознаете с предприемаческите практики и в крайна сметка да преследвате кариера в областта .

Какво ще получите?
През тези 8 интензивни седмици ще се възползвате от подкрепата на консорциума, за да разработите своята печеливша идея. В допълнение, ние ще ви осигурим менторство от истински експерти през целия процес.

В рамките на 8 седмици екипът за изпълнение на WINNER ще организира хакатон за жени по предприемачество. Конкретно ще бъдат сформирани национални групи (приема се участие индивидуално или в групи от 2 до 5 човека). През тези 8 интензивни седмици ще се възползвате от:
 • Приложими методологии и практически инструменти за стартиране на бизнес : с цел съкращаване на времето и минимизиране на разходите за развитие на бизнеса. По време на 8-те седмици на обучение ние ще придружаваме общността WINNER в разработването на техните бизнес модели, стратегии за излизане на пазара, в дефинирането на тяхната стратегия за набиране на средства и също така ще предоставим иновативни консултации за по-нататъшно развитие на предприемачески идеи. Всичко това с цел да се развият прототипите на жените и да се превърнат в жизнеспособен бизнес.
 • на бизнес умения : семинарите ще предоставят на участниците допълнителни умения, необходими за развитието на бизнес проекта (бизнес умения, интернет и маркетинг в социалните мрежи и др.).
 • Непрекъснато наставничество : всеки предприемач или работна група ще получи съвета, информацията и насоките от наставник/група наставници, които ще ги напътстват във всеки аспект, от който се нуждаят в развитието на техния бизнес проект.
 • Възможност за работа в мрежа: ще се провеждат национални събития, така че тези предприемачи, които са завършили успешно Hackhaton, ще имат възможност да представят свои собствени проекти, което прави тези събития чудесна възможност за работа в мрежа.
 • Транснационален ден на представяне: възможност за участие в международна сесия на представяне, планирана да се проведе във Валенсия, Испания, в началото на 2024 г.

Ноември 2023
 • Седмица 1
Сесия: Въвеждаща сесия
 • Седмица 2
Сесия: Създаване на план за вашата бизнес идея
Резултат: Канава на бизнес модел
 • Седмица 3
Сесия: Стартиране на нов бизнес
Резултат: Маркетинг стратегия
 • Седмица 4
Сесия: Уълкшоп за развитие на предприемачески умения


Декември 2023
 • Седмица 5
Сесия: Бизнес комуникационен план
Резултат: Бизнес комуникационен план
 • Седмица 6
Сесия: Мониторинг и обратна връзка
 • Седмица 7
Сесия: Стратегия за намиране на финансиране
Резултат: Инструменти за финансиране

 • Седмица 8
Сесия: Мониторинг и обратна връзка
Резултат: Финално портфолио

Проектът WINNER се координира от AMSED Association Migration Solidarity and Exchange for Development (Франция) и включва Trend Education NGO (Турция) и Anatolia Youth Association AYA (Турция);  INSOMNIA CONSULTING SOCIEDAD LIMITADA (Испания), APID Imprenditorialità Donna Torino (Италия), A.B. INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT LTD (Cyprus) и Фондация на бизнеса за образованието (България). 

За още информация, последвайте Facebook страницата на проект WINNER.

Проект No: 2021-1-FR01-KA220-ADU-000026325

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.


Сходни публикации

Нейните права в дигиталното пространство

Нейните права в дигиталното пространство

На 7 октомври в гр. София Фондация „Екатерина Каравелова“ организира обучение на тема: „Нейните права в дигиталното пространство

Нещата, за които не трябва да говорим

Нещата, за които не трябва да говорим

Кои са нещата, за които не трябва да говорим?Въпросите около женското тяло години наред са били тема табу и дори днес за много

Обучение „Нейните права в дигиталното пространство”

Обучение „Нейните права в дигиталното пространство"

Изследвания показват, че тормозът, сексуалното насилие и нападенията в дигиталното пространство засягат жените и момичетата в по