English   14336 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Националният статистически институт публикува обобщена справка „Дейност на финансовите предприятия и на сдруженията и фондациите през 2022 година (предварителни данни)

 
Националният статистически институт публикува обобщена справка „Дейност на финансовите предприятия и на сдруженията и

Сдружения и фондации

По предварителни данни сдруженията и фондациите, представили годишен отчет за дейността си за 2022 г. в НСИ, са 10 137. Балансовата стойност на активите им към 31.12.2022 г. е в размер на 1 466 млн. лева.

Членовете на сдруженията и фондациите към 31.12.2022 г. са 2 094 527, като от тях юридическите лица са 179 127, а физическите - 1 915 400. В тях работят 54 605 доброволни сътрудници, които са отработили 1 188 745 часа.

Пресинформация.

Източник: НСИ

Сходни публикации

Финансова децентрализация на общините в България и отражението ѝ върху живота на гражданите

Финансова децентрализация на общините в България и отражението ѝ върху живота на гражданите

В България, както и в други страни членки на Европейския съюз, темата за финансовата децентрализация на общините е важна, но

„Равни БГ“ се включи в дискусиите за Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации

„Равни БГ“ се включи в дискусиите за Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации

Едва два дни след първата среща от поредицата на инициативата #АзДействамНеЧакам, на 19 септември 2023 г. се проведе и втора.

В София се проведе първата от серия дискусии за нова Стратегия за подкрепа развитието на гражданските организации

В София се проведе първата от серия дискусии за нова Стратегия за подкрепа развитието на гражданските организации

На 17 септември 2023 г. в София, като част от закриващата сесия на фестивал „Демократична мозайка: Сцена на гражданското