English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Обучителен курс „Up&Up”

 
 

Екип на 
Ай Ем Ю Пийс Глобал участва в обучителен курс „Up&Up”, който се проведе в Гиресун, Турция в периода 01 до 09 септември 2023 г. В обучението участваха Турция, Испания, Италия, България, Албания, Сърбия, Украйна и Полша. Имаше общо 36 участници. Проектът беше за младежки работници, младежки лидери, фасилитатори, мениджъри проетки и обучители. Целите на проекта бяха да се повиши осведомеността сред младежките работници относно важността на предприемачеството; разширяване на знанията, придобиване на правилните умения и компетенции за стартиране на бизнес; обмен на знания, опит и добри практики в предприемачеството; насърчаване на участието на младежите в стартирането на собствен бизнес като предприемачи; насърчават креативността, конкурентоспособността и чувството за инициатива към самостоятелна заетост; овластяване на младежките работници да предприемат инициативи за насърчаване на предприемачеството и самостоятелната заетост на местно ниво; създаване на конкретни планове за стартиране на бизнес чрез екипната работа на младежките работници в мултикултурна среда чрез методи на неформално образование; укрепване работата на НПОта в мрежи и насърчаване на младите да участват в проекти на ЕС.

Домакини бяха Gençlik Çalışmaları Derneği. Благодарим!

Публикувано от:

Ай Eм Ю Пийс Глобал

Сходни публикации

НМФ изпрати 10-ото юбилейно издание на Национална младежка академия

НМФ изпрати 10-ото юбилейно издание на Национална младежка академия

От 23-ти до 26-и ноември, в Боровец се проведе Клас 3 на Национална младежка академияПо време на четиридневния клас участниците

Център Амалипе събра близо 200 младежи в Интеркултурната Академия за развиване на гражданско участие и толерантност

Център Амалипе събра близо 200 младежи в Интеркултурната Академия за развиване на гражданско участие и толерантност

В периода от 16-ти до 19-ти ноември 2023 г., Център „Амалипе“ проведе едно от най-вълнуващите си събития – „Интеркултурна

Представяне на симулационна ролева игра за работата на Европейския парламент

Представяне на симулационна ролева игра за работата на Европейския парламент

Бюрото на Европейския парламент в България организира обучителна сесия за представяне на виртуална ролева игра, която запознава