English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Обучение „Договори, доходи, осигуряване“

 
Обучение „Договори, доходи, осигуряване“

Обучението „Договори, доходи, осигуряване“ е разработено специално за хората в частния или неправителствен сектор в сферите на социалните услуги и дейности, на културата и изкуството и други.

Курсът е подходящ за:
 • Собственици и/или мениджъри на организации осъществяващи дейност в областта на социалните дейности и услуги, културата и изкуството;
 • Фрийлансъри или лица упражняващи свободна професия (артисти, режисьори, хореографи, сценографи, танцьори, сценаристи, дизайнери, фотографи, художници и т.н.);
 • Начинаещи предприемачи, които желаят да стартират и развиват дейност в културната сфера;
 • Учащи или студенти в сферата на изкуствата, на който им предстои да започнат работа по специалността си;
В него на достъпен език и с практически примери ще Ви въведем в сферата на трудовите и извънтрудови правоотношения и осигуряването. Ще получите основни познания за различните договори с персонала, основанията за изплащане на възнаграждения и дължимите осигурителни вноски.

По време на обучението ще говорим за:
 • Основните положения при различните видове договори с персонал и подизпълнители-физически лица в културните организации
 • Какво са трудови и какво извънтрудови правоотношения – характеристики и различния
 • Какви могат да са видовете осигуряване на лицата в зависимост от договорите им и вида доход, който получават
 • Какви са дължимите осигурителни вноски при различните варианти на договори, по които се изплащат възнаграждения
 • Какви са възможностите и условията за ползване на обезщетения от осигурените лица
 • Какво е самоосигуряващо се лице и какви са основанията да бъдем такова
 • Кои са важните законови срокове за подаване на декларациите с осигурителна информация
 • Как се облагат получените от лицата доходи и възможните данъчни облекчения
 • Каква информация обявяваме в личната си годишна данъчна декларация
Дата: 25 ноември 2023 г.
Място: гр. София, ул. „Страхил войвода“ 2, ет.3 – Център за творчество и обучения и онлайн
Продължителност: от 10:00 ч. до 18:00 ч.
Цена: 189 лв.

Студенти и учащи ползват отстъпката през целия период на кампанията.
Обучението е присъствено и местата са ограничени, за да се получи качествена, добра и спокойна комуникация между лектора и участниците.

Записване на: https://accountingbox.bg/основи-на-счетоводството-2/

Информация за лектора:

Пенка Говедарова е специалист в областта на счетоводната отчетност с 20-годишен опит. Дипломиран магистър по икономика - „Публични финанси“ и „Счетоводство и контрол“, и специалист по „Мениджмънт и маркетинг“ с диплом от College of North West London, UK.

За двайсетте години в сферата на счетоводните услуги, тя е натрупала опит в счетоводството на фирми, организации и физически лица, данъчното облагане, трудовите и извънтрудовите правоотношения, възнагражденията, социалното осигуряване, бюджетирането, организацията на счетоводна отчетност, работата и отчитането на проекти в различни области.

От 2010 г. до сега професионалната ѝ дейност е свързана с организации и лица, работещи в сферата на културата и изкуството. През този период е работила по различни проекти в областта на сценичните изкуства, документалното филмопроизводство и реализирането на артистични събития. Като финансов мениджър е осъществявала управление и отчитане на проекти по програмите за финансиране на НФК, НФЦ, Столична община, Столична програма Култура, както и финансирания по европейски програми.


Сходни публикации

Open Source Intelligence and Cybersecurity Gamified Training

Open Source Intelligence and Cybersecurity Gamified Training

New Training Experience on Cybersecurity and Open Source Intelligence: Enroll now!The CEELI Institute is very excited to

Нова цена на всички обучителни модули от DigiComs!

Нова цена на всички обучителни модули от DigiComs!

НОВА ЦЕНА  Само три дни преди последния срок за записване в Модул 03 имаме новина за вас! След като получихме подкрепа в

DigiComs: запиши се с колега и вземи 10% отстъпка!

DigiComs: запиши се с колега и вземи 10% отстъпка!

Запиши се в обучителния модул Дигитален ПР за каузи заедно със свой колега и се възползвай от 10% отстъпка с промокод