English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състоя се втора Национална среща на ученическите съвети в Пловдив с участието на д-р Емилия Лазарова – заместик-министър на образованието и науката

 
 
На 10-ти и 11-ти ноември 2023 г. в град Пловдив се състоя втора Национална среща на ученическите съвети, която събра на едно място над 100 активни ученика от цялата страна, членове на ученическите съвети и парламенти в техните училища.

Национален ученически парламент (НУП) бе учреден през 2022 г. като мрежа на ученическите съвети и парламенти от цялата страна, която да улесни диалога между учениците, училищата и националните институции, отговорни за сформиране на образователни и младежки политики, както и да подобри ученическото самоуправление в България. В мрежата членуват над 120 органа на ученическо самоуправление.

След първата успешна среща през април 2022 г., след която бе учреден Национален ученически парламент, втората имаше за цел да постави началото на задълбочена работа по пет приоритетни области, припознати за съществено важни за учениците след консултации на НУП с ученическите съвети и държавните институции:
  • Борба с насилието в училище
  • Доброволчество и гражданско участие
  • Дигитално образование
  • Външно оценяване
  • Развитие на ученическото самоуправление
В първия ден от работната програма се включи д-р Емилия Лазарова – заместник-министър на образованието и науката, която представи националните политики в областта на образованието и взе участие в панелна дискусия с членовете на Управителния съвет на НУП. Учениците бяха приветствани и от г-н Иво Кацаров – заместник-министър на младежта и спорта, който изпрати поздравителен адрес.

Сред официалните гости бяха също г-жа Зейнеп Ходжа – държавен експерт в Дирекция „Приобщаващо образование“ на Министерството на образованието и науката, г-н Любомир Луков - младши експерт в Дирекция „Младежки политики“ на Министерство на младежта и спорта, г-жа Надежда Василева - държавен експерт в Дирекция "Спорт за всички и спорт за учащи" на Министерство на младежта и спорта, г-жа Антоанета Кръстанова - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО-Пловдив, както и представители на неправителствени организации: г-жа Мария Янкова - програмен директор „Образование“ на УНИЦЕФ, г-жа Елена Златанова – консултант „Младежко развитие“ на УНИЦЕФ, г-н Йоан Стоянов – главен секретар на Национален младежки форум, г-жа Гергана Станоева – връзка с обществеността – Национален младежки форум, г-н Тодор Рогошев – координатор на програма „Български младежки делегати към ООН“ и г-жа Цветелина Гарелова – Български младежки делегат към ООН с мандат 2022/2023.

Всички представители на институции и организации се включиха в петте работни групи заедно с учениците, от които като резултат бяха изведени основни препоръки към институциите за подобряване работата им в тези области.

Срещата завърши с планиране на дейности на местно ниво от страна на ученическите съвети, чрез които да дадат гласност на идентифицираните предизвикателства по гореизброените теми. 

Събитието е част от проект „Срещи на Националния Ученически Парламент“, осъществяван от Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България“ с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Публикацията отразява единствено гледната точка на Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България”. Европейската комисия не носи отговорност за нейното съдържание.Сходни публикации

Конкурс за видео история „Най-добрият успял човек, който познавам”

Конкурс за видео история „Най-добрият успял човек, който познавам"

Ако сте ученик от 8 до 12 клас и Ви интересуват темите за успеха, предприемачеството и правовата държава, предизвикваме Ви да

Покана за кръгла маса „Четенето е грамотност”

Покана за кръгла маса „Четенето е грамотност"

Преди броени часове излязоха резултатите за международното оценяване на учениците PISA 2022. Данните за България са повече от

Първа партньорска среща по проект „Kids & Laws – Образователен подход за въвеждане на правно-нормативна база и морални норми на

Първа партньорска среща по проект „Kids & Laws – Образователен подход за въвеждане на правно-нормативна база и морални норми на поведение за децата в предучилищна възраст”

На 21 ноември 2023 г. беше организирана първа партньорска среща по проект  „Деца и закони“ (Образователен подход за въвеждане