English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Прилагане на Насоките на ОИСР като инструмент за промяна

 
Прилагане на Насоките на ОИСР като инструмент за промяна

Стартираме серия от събития заедно с нашите партньори от OECD Watch, свързани с работата на Националната контактна точка и Насоките на ОИСР за мултинационални предприятия за отговорно бизнес поведение. 

OECD Watch е организацията, която представлява гражданските организации в страните членки пред Инвестиционния комитет към ОИСР. Работейки с над 100 държави, ОИСР е глобален политически форум, който насърчава политики за подобряване на икономическото и социалното състояние на хората по света. 

България е в процес на присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). В резултат е създадена Националната контактна точка (НКТ) на България за отговорно бизнес поведение, която отговаря за прилагането и насърчаването на политиките, свързани с отговорното бизнес поведение. Към НКТ съществува механизъм за подаване на жалби за неспазване на Насоките, достъпен за всички граждани и граждански организации. 

OECD Watch ще представи информация за актуализираните Насоки на ОИСР, също така и за ролята на НКТ в Централна и Източна Европа и тяхната потенциална стратегическа стойност за гражданските организации в региона. 

В качеството си на българския представител на OECD Watch, Българската фондация за бизнеса и правата на човека, заедно с Полския институт за правата на човека и бизнеса, ще представи кратка презентация за дейността си с НКТ в България и Полша, както и примери от региона.

Уебинарът ще бъде на английски език и с превод на български език.

За записване:  https://bit.ly/OECDwatchWorkshop

За повече информация:  https://www.oecdwatch.org/oecd-watch-workshop-series/
 

 Дата: На 4.12.2023 от 11 часа OECD Watch онлайн

Сходни публикации

Академичен форум „Социално и образователно включване на бежанците“

Академичен форум „Социално и образователно включване на бежанците“

На 24 октомври 2023 г. Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с Министерството на образованието и науката,

Среща на консорциума Cooltorise в Италия от 16 до 18 октомври за споделяне на опит в областта на мерките за намаляване на енерги

Среща на консорциума Cooltorise в Италия от 16 до 18 октомври за споделяне на опит в областта на мерките за намаляване на енергийната бедност през лятото

От 16 до 17 октомври в Парма, Италия, се проведе четвъртата партньорска среща по проекта Cooltorise. През първия ден

Гражданите на ЕС изразяват огромна подкрепа към мерки за безопасността на децата онлайн

Гражданите на ЕС изразяват огромна подкрепа към мерки за безопасността на децата онлайн

Седмици преди гласуването в Съвета на Европейския съюз на регламента за сексуалната злоупотреба с деца, данни на ЕCPAT и NSPCC п