English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Машина на времето в Регионален исторически музей - Хасково, @РЕВИТА

 
 

МАШИНА НА ВРЕМЕТО е образованелна програма за представяне на културно-историческото ни наследство базирани на метода учене чрез правене и игра с модератори д-р Веселина Узунова и Левент Халил. 

Подходяща е за групи ученици от гимназиален етап (осми до дванадесети клас) и включва следните модули:

1. Старо Хасково. Началото". Тема на работилницата е периода на Възраждането и как се развива Хасково в този период. Включва посещение на църквата Св. Богородица и Шишманова къща.
2. Хасковски символи на толерантността". Темата на работилницата е фокусирана върху мюсюлманското и арменското малцинство в Хасково. Включва посещение на Ески джамия.
3. Военна история". Тема на работилницата е военната история на Хасково. Включва посещение на паметника на Незнайния войн и 10-и Родопски полк.
4. Наградни отличия на НРБ". Темата на работилницата е периода на социализма в България. Участниците могат да разгледат редки и ценни ордени от фонда на музея.

Подходящ е за групи ученици от гимназиален етап (осми до дванадесети клас).

Работилниците ще продължат до месец април 2024 година и ще се провеждат в РИМ-Хасково, Кирково училище и Шишманова къща.
Заниманията са съобразени с възможност за провеждане на изнесени часове по час на класа, гражданско образование, история и предприемачество като участието на децата е напълно безплатно.

Дейността е насочена към опознаване на най-значимите и интересни експонати във фонда на музейните експозиции, недвижимите културни ценности, исторически събития и личности, традиции и нематериално културно наследство като се използват похватите на интеракцията, изкуството и технологиите и ще допринесе за формиране на граждански компетентности като патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие зачитайки интеркултурния диалог.

Графика, темата и ментора на работилниците са публично достъпни в календара на проект РЕВИТА: https://calendar.google.com/calendar/embed…

Получаване на допълнителна информация и записване за участие става по следния начин:
- чрез лично съобщение на страницата тук;
- чрез запитване по email: haskovomuseum@gmail.com;
- чрез подаване на електронна заявка през линка: https://forms.gle/Pn6UPUt4srjk3J3T8

Заявките ще се приемат по ред на подаване и първите по време ще са първи по право. Нека записването започне сега!

РЕВИТА е инструмент за подобряване на условията и качеството на представяне на богатия музеен фонд на РИМ – Хасково чрез прилагане на интерактивни методи и предприемачески подход, с които да се засили интересът към дейността на музея от страна на широката публика и да се подобри управлението на културното наследство. В рамките на проекта се реализират мерки за ревитализиране на музейни експозиции, разработване на образователни програми и инициативи за привличане на нови публики, вкл. от етническите и културните малцинства.

Проект BGCULTURE-1.001-0019-C01 „РЕВИТА“ с бенефициер Регионален исторически музей – Хасково (РИМ – Хасково) и партньори Алианс за регионално сътрудничество и развитие (АРСР) – България и NORTH CONSULTING – Исландия се реализира по Програма РА14 Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, с финансовата подкрепа от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.


Сходни публикации

Американката Кейси Ангелова представи своята греяна черешова ракия

Американката Кейси Ангелова представи своята греяна черешова ракия

На 28 ноември 2023 г. Мулти култи, Angelove Estate и Garafa организираха специално събитие, посветено на греяната черешова

ФПКО в тъсрене на визуален артист от България

ФПКО в тъсрене на визуален артист от България

Екипът на Фондация за предприемачество, култура и образование (ФПКО) е в търсене на талантлив визуален артист от България,

В Плевен започва деветото издание на Международния фестивал на китарата

В Плевен започва деветото издание на Международния фестивал на китарата

В Плевен от 7 до 10 декември ще се състои деветото издание на Международния фестивал на китарата. Това съобщи за БТА Николай