English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Трета работна среща по проект „Young Eco Inspectors”

 
 

Партньорите по проект „Млади еко инспектори“ се събраха за третата си работна среща в гр. Пазарджик, България в периода 15.11-18.11.2023 г. 

Г-жа Иванка Ваклинова, директор на гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“,  приветства гостите и даде началото на тридневните работни срещи.  По време на тях бяха обсъждани някои от най-важните за проекта цели и задачи – потенциални идеи за публични дебати, както и напредъка по четирите интелектуалните продукти. Специално внимание беше обърнато и на Плана за комуникация и разпространение, който е от изключително голямо значение за проекта. Партньорите успяха да обменят помежду си знания и опит относно измервателните уреди, свързани с целите на проекта, както и методите на работа между различните училищни отбори.

Активното участие на всички представители на партньорските организации от България, Гърция и Северна Македония доведе до изключително добри работни резултати. Проект „Young Eco Inspectors” е съфинансиран от Европейската програма Erasmus+.

Сходни публикации

НМФ изпрати 10-ото юбилейно издание на Национална младежка академия

НМФ изпрати 10-ото юбилейно издание на Национална младежка академия

От 23-ти до 26-и ноември, в Боровец се проведе Клас 3 на Национална младежка академияПо време на четиридневния клас участниците

Център Амалипе събра близо 200 младежи в Интеркултурната Академия за развиване на гражданско участие и толерантност

Център Амалипе събра близо 200 младежи в Интеркултурната Академия за развиване на гражданско участие и толерантност

В периода от 16-ти до 19-ти ноември 2023 г., Център „Амалипе“ проведе едно от най-вълнуващите си събития – „Интеркултурна

Представяне на симулационна ролева игра за работата на Европейския парламент

Представяне на симулационна ролева игра за работата на Европейския парламент

Бюрото на Европейския парламент в България организира обучителна сесия за представяне на виртуална ролева игра, която запознава