English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Наръчник за обучение по Права на човека и Права на детето от фондация КОНКОРДИЯ България

 
Наръчник за обучение по Права на човека и Права на детето от фондация КОНКОРДИЯ България

Наръчникът е интелектуалния продукт от дейностите по проект Нашите права и отговорности, който фондация КОНКОРДИЯ изпълнява от 2021г. насам. 

За създаването на програмата се включиха много служители на фондация КОНКОРДИЯ България и външен специалист. Програмата за обучения беше апробирана от обучители в Семеен център Посока и в Семеен център КОНКОРДИЯ в с. Малки Искър. В проекта участваха 35 души от таргет групата, които преминаха през ограмотителни групи и след това 17 от тях преминаха през обучението по човешки и детски права. За голяма част от участниците беше осигурена защитена среда за децата им, тъй като са родители, които отглеждат самостоятелно децата си. 

Опитът на фондация КОНКОРДИЯ България по прилагането на програмата беше събран в Наръчник, който можете да намерите ТУК. 

Наръчникът и проектът Нашите права и отговорности бяха представени подробно на хибридна конференция, която можете да гледате във Фейсбук страницата и YouTube канала на фондацията. 

Проектът „Нашите права и отговорности“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 55 571 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП - www.activecitizensfund.bg . Основната цел на проект „Нашите права и отговорности“ е подобряване на уменията на хора от маргинализираните ромски общности в София да упражняват своите права. Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация КОНКОРДИЯ България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.Сходни публикации

Open Source Intelligence and Cybersecurity Gamified Training

Open Source Intelligence and Cybersecurity Gamified Training

New Training Experience on Cybersecurity and Open Source Intelligence: Enroll now!The CEELI Institute is very excited to

Нова цена на всички обучителни модули от DigiComs!

Нова цена на всички обучителни модули от DigiComs!

НОВА ЦЕНА  Само три дни преди последния срок за записване в Модул 03 имаме новина за вас! След като получихме подкрепа в

DigiComs: запиши се с колега и вземи 10% отстъпка!

DigiComs: запиши се с колега и вземи 10% отстъпка!

Запиши се в обучителния модул Дигитален ПР за каузи заедно със свой колега и се възползвай от 10% отстъпка с промокод