Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
22Събираме участници в екипи по програма "Алтернативи за свободното време" в гр.София

Във връзка със старта на новата ни програма "АлТернатиВи", Фондация "Опън Спейс" обявява конкурс за  участници в 2 екипа:

Екип Търсачи:

Млади хора (21 до 29 години), които ще работят на терена на заведения, клубове и паркове в София. Задачата им ще бъде да информират младите хора за предстоящи събития; ще помагат на младежките ни екипи в кварталите Надежда, Люлин и Младост; ще подгряват публиката за младежките събития през сезон 1 (март – юли 2015) и сезон 2 (август – ноември 2015).
Ангажираност: вечер, събота и неделя, съгласно работен график на екипа.


Екипи по квартали:
Младежи (15 – 29 години), живеещи в един от кварталите Люлин, Надежда, Младост, желаещи да развият своя проектна идея: за интересно прекарване на свободното време, за решаване на проблем в общността им или подкрепа на някаква кауза чрез взаимодействия с местната общност и институции.
Ангажираност: работи се по собствен график – вечер, събота и неделя.


Преди да кандидатствате:
За всички желаещи да участват в екипите, е важно да знаете, че търсим млади хора:

  •   искащи да се изявят и да развият своите таланти и умения;
  •   искащи да развият интересни събития за свободното време за себе си и за своите приятели;
  •   осъзнаващи ролята на квартала и неговата инфраструктура за интересен живот в свободното време
  •   приемат принципите за антидискриминация и равнопоставено участие
  •   желателно е през последната една година да не сте се обучавали или ползвали обучителни услуги.

В селекцията ще спазим принципа за: равен брой участие на мъже и жени; включване на представители на различни общности и малцинствени групи, млади хора в риск от изключване или в обстоятелства затрудняващи тяхното участие (с увреждания, със специфични потребности – в това число и млади родители, жертва на трафик, дискриминация и др.)


Програмата осигурява:

  • финансиране за екипа „Търсачи": бюджет, покриващ разходите по пътувания, телефонни разговори и работа на терена на заведения и клубове в София. Специални чанти ще са разпознавателния елемент, че сте посланик на програма „АлтеРнаТИви";
  • за районните екипи в Люлин, Младост и Надежда: финансови средства, ползване на офис, логистична и организационна подкрепа за реализиране на ваша идея за свободното време.
  • За всяка от група ще бъде организирано обучение, относно правилата, принципите за работа и етика на общуване.


Желаещите да участват – пишете на  e-mail: info@openspacebg.com  – тема: екипи по програма "АлТернатиВи"


СРОК:

28.12.2014 за екип "Търсачи"

10.02.2015 за екипи по райони


Нека свободното време да бъде не просто стоене на маса или пред телевизора/компютъра, а да бъде изпълнено с интересни събития, развиващи вашите качества и трупащи актив във вашата автобиография.


Проектът "Алтернативи за свободното време" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.


 

Публикувано от:

Open Space Foundation

 

 

Сходни публикации

21.01.2021
WWF България стартира младежка програма за зелено предприемачество Panda Labs WWF България стартира младежка програма за зелено предприемачество Panda Labs

През 2020 г. WWF България създаде нов отдел „Образование, иновации и младежка ангажираност“. ...

19.01.2021
TRACEUS: споделете свои рецепти и традиции през смартфон! TRACEUS: споделете свои рецепти и традиции през смартфон!

Фондация Лале започва работа по нов вълнуващ партньорски проект TRACEUS, съфинансиран по ...

15.01.2021
Фокус група ”Младежко участие” Фокус група "Младежко участие"

Национален младежки форум организира Фокус група "Младежко участие" на 22 януари (петък) от 17:00 ...