Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
1448 имигранти ще могат да учат български език безплатно по проект за интеграция
48 чужди граждани – имигранти ще могат безплатно да преминат езиково обучение по български език (100 учебни часа), както и специализирани обучения (40 учебни часа) по теми като културни традиции и историческо развитие на България, гражданско образование, икономика, предприемачество, трудова заетост и др. Тази възможност се осигурява по проект „Чрез обучения и приемственост - за по-добра интеграция на граждани от трети страни в българското общество", финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави, съобщиха изпълнителите на проекта - Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи" (АРГИ).

Основната цел на проекта е да повиши социално-икономическата активност и да създаде условия за интеграция на имигранти, пребиваващи на територията на Столична община. Специфичните цели са насочени към повишаване информираността на имигранти, по отношение процедури за интеграция и подобряване на тяхната професионална пригодност за заетост, както и за улесняване процеса на първоначална адаптация на тези лица към езиковата, културната и социалната среда в България, посочват от АРГИ.

В периода от март до юни тази година ще бъдат сформирани четири учебни групи. Графикът за провеждане на обученията ще бъде гъвкав, така че дори заети лица да могат да посещават курсовете.

Допълнителна подкрепа за имигрантите ще е възможността да се консултират с експерт - юрист по отношение на правни и административни въпроси. Всички услуги ще са напълно безплатни за потребителите. Успешно завършилите ще получат Сертификат за придобити компетенции.

Срокът за подаване на Заявления за участие в обученията е от 2 февруари до 13 февруари 2015 г. Заявленията могат да бъдат подавани в офиса на СНЦ „АРГИ" на адрес: София 1504, бул. „Евлоги Георгиев" 167А, ет.1, ап.1. от 9.00 до 17.00 часа всеки работен ден. Повече информация може да бъде получена на следните телефони  +359 2 944 63 89; +359 889 716937 или електронна поща: cneshkova@arci-ngo.org.

 

Публикувано от:

 

 

Сходни публикации

13.04.2021
Платформата за борба против слуховете за бежанците в българското общество и в бежанските общности Платформата за борба против слуховете за бежанците в българското общество и в бежанските общности

ВКБООН - Агенцията на ООН за бежанците и Бежанският консултативен съвет стартират платформата за борба ...

08.04.2021
Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода януари – март 2021 г. Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода януари – март 2021 г.

Представяме на вашето внимание Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за ...