Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
26покана за изработка на интернет платформа

Обява за изработка на интернет платформа

Сдружение"Благоденствие и бъдеще за Благоевград"

 

Гр.Благоевград 2700, ул.”Иван Михайлов” №6, тел.0897820001, ел.поща: bbbl@abv.bg, green_room2011@abv.bg

 

                                  

                                              

 

                                                                                            

ПОКАНА  ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

 

 

Съгласно изпълняваният от нас проект  „Благоевград , моето невероятно място за живот- мисията  възможна !”(Зелена стая-цък и край. Кой знае, може всяко цък да стане засадено дръвче), финансирана от Фондация „Екообщност”, гр.София и съфинансиран от нашето сдружение”Благоденствие и бъдеще за Благоевград”, ние имаме изпълнение на дейност „Изработка поддръжка на  динамична интернет-платформа”.

 

Интернет –платформата има определена мисия и основна роля в нашият проект.

 

Огромната част от децата, младежите, младите хора и работещите в активна възраст, прекарват свободното си време в интернет пространството, глобалната мрежа и социалните мрежи .

С настоящият проект искаме да създадем „Зелена стая” –интернет платформа под формата на сайт с възможност за целенасочени дискусии, форуми, провокиране на инициативи и действия за подобряване мястото за живот на благоевградчани.

Проектът е адресиран към всички които пребивават дълго време и са”обществено ангажирани” чрез интернет да излязат навън и да полагат грижи заедно за жизнената си среда.”

Зелената стая ще е конфигурирана по предизвикателен начин, ще има винаги целенасочена информация която да заостря вниманието върху зелените идеи и мястото за живот, ще има ментори-доброволци, които да подпомагат активните потребители да реализират своите идеи в реалното пространство-Благоевград.

 

С Решение №4/Протокол №3/30.06.2011г. нашият екип стартира събиране на оферти за иззбор на подизпълнител на тази услуга.

 

Ние старателно проучихме няколко фирми, занимаващи се успешно с изграждане на интернет страници и мрежи.

Във връзка с това, изпращаме настоящата покана до вас като ви молим за следното:

 

1.В срок до 28 юли 2011г., 17.00ч. да ни бъде изпратена ценова и техническа оферта за услуга”Изработка и поддръжка на динамична интернет-платформа –Зелена стая”с основни елементи: еко-мотиви.

 

2.Основни технически спецификации на интернет-платформата, които следва да бъдат включени в предложената цена:

 

За целите на проект”Зелена стая” е добре да се помисли за разработване на интегриран модел интернет-платформа, която да обедини вариант който се базира върху съдържанието и връзките между отделните потребители.

 

-Изграждане на концепция за платформа.

-Изработка на дизайн за платформа.

-Изработка на програмния код и структуриране параметрите на платформата.

-Обработка на снимковия и текстовия материал и попълването на базата данни.

-Програмен код на платформата: включва 2 задължителни компонента:

  • система за административно управление на сайта, за предпочитане е такава, с която да могат да работят служителите на бенефициента и да администрират самостоятелно отделни панели от платформата;
  • потребителска част, свързана с форуми, анкети, блогове и модериране на групи от потребители.

 

3.Задължителни изисквания за платформата: уникалност и идентичност на дизайна и визията; неповторимост на елементите; чистота на дизайна откъм припознаване в интернет-пространството; добра функционалност и повишена разбираемост на интерфейса на платформата; приятелски вид; лого; осигурено удобство при ползване от потребителите; при програмирането да се ползват някои технически инструменти като: HTML, XHTML, DHTML, JavaScript, XML, Flash, PHP, MySQL; дае бъде предвидена SEO Оптимизацията на платформата;

 

4.Структуриращи звена и активности на платформата:

 

-Дизайн на главен набор от страници — фреймове и таблици

-Дизайн на вътрешните страници

-Дизайн на навигацията — хоризонтална и вертикална

-Сканиране обработка и оптимизация на изображенията

-Флаш анимация и анимирани изображения

-Форми за обратна връзка

-Форуми и новинарски групи

-Информационно търсещ интерфейс

5.Интеграция с Бази от данни.

-Съдържателност; Последователност; Плътност; Четимост; Интуитивна навигация; Функционалност; Скорост; Оптимизация на съдържанието;

-Оптимизация на графиките; Динамика; Атрактивност; Обратна връзка;

Съвместимост; Устойчивост на натоварване; Сигурност; Популярност;

 

6.Инструментариум за участие на потребители в платформата:

 

-Възможност потребителите да се обособяват в групи по идеи, интереси или др.признак.

-Възможност потребителите да си създават свой блог с публикации и галерия

-Интерактивна галерия с възможност потребителите да публикуват свои снимки.

-Интерактивен потребителски форум.

-Чат/стаи/рубрики/канали

-Публикуване /регистриране на профили с потребители.

 

7.Критерии за избор на оферта за изработка и поддръжка на динамична интернет-страница:

 

  • най-ниска предложена цена;
  • икономически най-изгодна оферта
  • Най-добро и атрактивно предложение относно изпълнението на визията, дизайна и стайлинга на платформата като цяло
  • Най-много включени технически спецификации и възможности

 

8.Офертата , заедно с придружаващи пояснителни документи, проекто-бюджет и др.да бъде изпратена по ел.поща, подпечатано и сканирано копие с изх.№ на фирмата.

9.Фирмата трябва да има предвид кратките срокове за изпълнение на Заданието.

С Уважение:

Първолета Евтимова, Председател на УС на Сдружението:........................................

Дата: 25.07.2011г.

 

 

 

Публикувано от:

 

Сходни публикации

01.11.2016
Честит Ден на народните будители! Честит Ден на народните будители!

Днес е Денят, в който отдаваме своята почит към народните будители. Почит към просветителите, книжовниц ...

31.10.2016
С финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община заработи Съвет на общността към РА Средец С финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община заработи Съвет на общността към РА Средец

На 20.09.2016 г., с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община бе създаден Съвет на ...