English   14277 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 14277 (2,0215 секунди)
 
ОП Д

Институт по медиация и управление на спорове

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Друго
ОП Д

Български фонд за жените

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на жените, джендър въпроси; Предоставяне на дарения/грантове
ОП Д

Българска платформа към Европейско женско лоби

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Проблеми на жените, джендър въпроси
ОП

Покров Богородичен

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство
ОП

Фондация BCause

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Предоставяне на дарения/грантове; Друго
ОП Д

Алианс за регионално сътрудничество и развитие

Област: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
ОП Д

Национален младежки форум

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Институт за информални иновации

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Клубове по интереси; Образование
ОП

Федерация на социалните сдружения в България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование; Социални услуги
ОП

Българска фондация за бизнеса и правата на човека

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Околна среда; IT развитие
ОП Д

Фондация "Конкордия България"

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Социални услуги
ОП Д

Български център за нестопанско право

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Насърчаване на дарителството/доброволчеството
ОП

Асоциация за развитие на София

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Друго
ОП Д

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП

Фондация “Лъчезар Цоцорков”

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование
ОП

Светна

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения
ОП

Благотворител

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование
ОП

Състрадание Алцхаймер България

Област: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента
ОП Д

Ретина България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
ОП Д

Надежда за нас-2008

Област: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Околна среда
12345...714
Корекция на търсенето

Легенда на символите

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.
Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.
ЧПЧастна полза
ОПОбществена полза
ДОрганизацията ползва доброволци