Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Корекция на търсенето

 

Етнически въпроси в Благоевград

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Етнически въпроси в Благоевград

 

ОП

Балканско общество за автобиографистика и социално общуване

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Диалог за толерантност - 2006

Град/село: Гоце Делчев
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Социални услуги; Друго

 

ОП

Клуб Отворено общество - Благоевград

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ОП

Д
Международна асоциация за развитие и култура

Град/село: Лъжница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Здравеопазване, права на пациента; Клубове по интереси; Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Младежка мрежа за развитие

Град/село: Симитли
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Промяна и Развитие

Град/село: гр. Благоевград
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Клубове по интереси; Образование

 

ОП

Д
Чакалица-2014

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

Д
Читалище "Развитие 2004"

Град/село: Разлог
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Читалищни дейности

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци