Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Младежки въпроси, политики и изследвания в Благоевград

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Младежки въпроси, политики и изследвания в Благоевград

 

ЧП

Активно българско общество

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ОП

Д
Алианс за Петрич

Град/село: Петрич
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

Д
Асоциация за развитие на малките общини

Град/село: Сандански
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Балканско общество за автобиографистика и социално общуване

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ЧП

БЛАГОЕВГРАД-МЛАДЕЖ-БЪДЕЩЕ

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги

 

ЧП

Д
Заедно за Струмяни

Град/село: с.Струмяни
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ЧП

Д
Международни инициативи за сътрудничество

Град/село: Разлог
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ХАДЖИДИМОВО

Град/село: Хаджидимово
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Д
Младежка асоциация за развитие на обществото

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Младежка мрежа за развитие

Град/село: Симитли
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Д
Младежки инициативи Нестос

Град/село: Якоруда
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование

 

ОП

Д
Младежко европейско общество

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

Д
НА ФОКУС

Град/село: с. Струмяни
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Социални услуги

 

ЧП

Наследствени пътеки - България

Град/село: с. Гърмен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Д
Сдружение Брейнсторм груп

Град/село: Разлог
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Д
тайните на баба

Град/село: Банско
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Тенис клуб Свети Врач

Град/село: Сандански
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Фондация "РАВЕН СТАРТ"

Град/село: Благоевград
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Проблеми на децата

 

ОП

Център за младежки инициативи - Петрич

Град/село: Петрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Д
Читалище "Развитие 2004"

Град/село: Разлог
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Читалищни дейности

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци