Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
06

Корекция на търсенето

 

Околна среда в Благоевград

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Околна среда в Благоевград

 

ОП

Сдружение за Тешово

Град/село: с.Тешово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Д
Сдружение Социална и обучителна ферма СОФЕРА

Град/село: с. Илинденци
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Проблеми на децата; Социални услуги

 

ОП

Слънчев свят

Град/село: гр. Разлог
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда

 

ОП

Д
СТАНИЛОВЕЦ-2011 С.БЕЛЬОВО

Град/село: с. Бельово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Д
Съюз на българските спасители

Град/село: Сандански
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Професионални организации; Друго

 

ОП

Съюз на производителите на екологична енергия - Юг

Град/село: гр.Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Д
ФАЙВ СТЕПС АДВЕНЧЪР-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Град/село: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Проблеми на децата; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Фонд за дивата флора и фауна

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения

«    1  2   
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци