Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

Корекция на търсенето

 

Проблеми на жените, джендър въпроси в Благоевград

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Проблеми на жените, джендър въпроси в Благоевград

 

ЧП

Женско благотворително дружество “Македония”

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Деца; Проблеми на жените, джендър въпроси

 

ОП

Д
Ресурсен център - Нова Aлтернатива

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на жените, джендър въпроси; Социални услуги

 

ОП

Д
Фондация "Инициатива за социално израстване"

Град/село: с. Долен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Проблеми на жените, джендър въпроси; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Югозападен обществено-информационен център

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Проблеми на жените, джендър въпроси; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци