Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

Корекция на търсенето

 

Социални услуги в Благоевград

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Социални услуги в Благоевград

 

ОП

Д
Адаптация

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

Д
Алтернативи Интернешънъл

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Социални услуги

 

ОП

Асоциация за развитие на с. Петрово, общ. Сандански, обл. Благоевградска Славянка-2008

Град/село: с. Петрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Социални услуги; Друго

 

ЧП

БЛАГОЕВГРАД-МЛАДЕЖ-БЪДЕЩЕ

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги

 

ОП

Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения /БАЛИЗ/- Петрич

Град/село: Петрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

ДЕВОРА

Град/село: гр.Якоруда
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

Диалог за толерантност - 2006

Град/село: Гоце Делчев
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Социални услуги; Друго

 

ЧП

Д
Международни инициативи за сътрудничество

Град/село: Разлог
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги

 

ОП

Д
НА ФОКУС

Град/село: с. Струмяни
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Социални услуги

 

ОП

НОВ ИЗБОР

Град/село: Кресна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Социални услуги

 

ЧП

Д
Профилактика за здраве

Град/село: Благоевград
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Социални услуги; Предоставяне на дарения/грантове

 

ОП

РЕАЛНА ПОМОЩ ЗА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ - РПХНП

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Социални услуги

 

ОП

Д
Ресурсен център - Нова Aлтернатива

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на жените, джендър въпроси; Социални услуги

 

ОП

Д
С идея за бъдещето - спорт, образование, култура

Град/село: Сандански
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Социални услуги

 

ОП

Д
Сдружение Социална и обучителна ферма СОФЕРА

Град/село: с. Илинденци
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Проблеми на децата; Социални услуги

 

ОП

Д
СНЦ "Иновация"

Град/село: Simitli
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Местни инициативни групи; Социални услуги

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ ДОСТОЕН ЖИВОТ

Град/село: Покровник
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Социални услуги

 

ОП

УИНД МИЛ

Град/село: Благоевград
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

Д
Център Радост

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Здравеопазване, права на пациента; Социални услуги

 

ОП

Югозападен обществено-информационен център

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Проблеми на жените, джендър въпроси; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци