Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
28

Корекция на търсенето

 

Училищни настоятелства в Благоевград

База данни на неправителствени организации - Училищни настоятелства в Благоевград

 

ОП

Настоятелство на средно общообразователно училище "Отец Паисий" с.Микрево

Град/село: с. Микрево
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

Училищно настоятелство Арсени Костенцев при Осмо СОУ Арсени Костенцев

Град/село: гр. Благоевград
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

Училищно настоятелство на училище Яне Сандански, Сандански

Град/село: Сандански
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

Училищно настоятелство при ОУ "СВ. Климент Охридски"

Град/село: село Дебрен
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци