Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Читалище в Благоевград

База данни на неправителствени организации - Читалище в Благоевград

 

ОП

Д
Народно Читалище "Димитър Благоев"

Град/село: Добринище
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Читалищни дейности

 

ОП

Д
Народно Читалище "Никола Вапцаров-1866" гр. Благоевград

Град/село: Благоевград
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности

 

ОП

Народно Читалище "Никола Вапцаров-1866" гр. Благоевград

Град/село: Благоевград
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности

 

ОП

Д
НЧ "Просвета 1937"

Град/село: BLDGOEVGRAD
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности

 

ОП

Образцово народно читалище "Никола Вапцаров"

Град/село: Благоевград
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности

 

ОП

Д
Читалище "Развитие 2004"

Град/село: Разлог
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Читалищни дейности

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци