English   14358 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 488 (0,0788 секунди)
 
ОП

Социална Фондация Инди Рома 97

Област: Благоевград
Град/Село: Куклен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Проблеми на жените, джендър въпроси
ОП

Млад планинар

Област: Благоевград
Град/Село: Петрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Физическо възпитание и спорт
ОП

Есториум

Област: Благоевград
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство
ОП Д

Здраве Сандански

Област: Благоевград
Град/Село: Сандански
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Физическо възпитание и спорт; Друго
ОП

С надежда за утре

Област: Благоевград
Град/Село: с. Ново Лески
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Читалищни дейности
ОП

Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански

Област: Благоевград
Град/Село: Сандански
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие
ОП Д

Младежи за позитивна промяна

Област: Благоевград
Град/Село: с.Брезница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Развитие на местни общности, квартални сдружения
ОП Д

Сдружение "Спортен клуб Динамика"

Област: Благоевград
Град/Село: Сандански
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Читалищни дейности; Физическо възпитание и спорт
ОП Д

Международни инициативи за сътрудничество

Област: Благоевград
Град/Село: Разлог
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги
ОП Д

Младежко европейско общество

Област: Благоевград
Град/Село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството
ОП

Активно българско общество

Област: Благоевград
Град/Село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда
ОП

Народно читалище "Иван Кюлев-1996"

Област: Благоевград
Град/Село: Места
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Читалищни дейности
ОП

Асоциация ЕН ПИ

Област: Благоевград
Град/Село: Сандански
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Социални услуги
ОП Д

Пирински туристически форум

Област: Благоевград
Град/Село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда; Друго
ОП

Югозападен обществено-информационен център

Област: Благоевград
Град/Село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Социални услуги
ОП Д

Живите български корени

Област: Благоевград
Град/Село: Razlog
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство
ОП Д

Сдружение с нестопанска цел "ОБЩНОСТ КАУЗИ И НАЧИНАНИЯ"

Област: Благоевград
Град/Село: Разлог
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Друго
ОП

Биоматера

Област: Благоевград
Град/Село: Петрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения
ОП Д

Сдружение Социална и обучителна ферма СОФЕРА

Област: Благоевград
Град/Село: с. Илинденци
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Проблеми на децата; Социални услуги
ОП

Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството

Област: Благоевград
Град/Село: Гоце Делчев
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Развитие на местни общности, квартални сдружения
12345...25
Корекция на търсенето