Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Корекция на търсенето

 

Неправителствени организации в област Благоевград

База от данни на всички неправителствени организации, работещи в област Благоевград. Включени са фондации, сдружения, спортни клубове и федерации, читалища и училищни настоятелства.

 

ОП

ХАНДБАЛЕН КЛУБ “ПИРИН-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”

Град/село: Гоце Делчев
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ХОРИЗОНТ

Град/село: Петрич
Тип: Фондация
Сфера на дейност:

 

ОП

ХРОНИКА СРЕЩУ РАКА

Град/село: Гоце Делчев
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВО ИЛИНДЕНЦИ

Град/село: Илинденци
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

Център за младежки инициативи - Петрич

Град/село: Петрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

ЦЕНТЪР ЗА СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ И РАЗВИТИЕ

Град/село: Сандански
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

ЦЕНТЪР ЗА ТАНЦИ - ВЛАХОВ

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Град/село: Петрич
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ

Град/село: Сандански
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА /ЦУРБ/

Град/село: Гоце Делчев
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

Д
Център Радост

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Здравеопазване, права на пациента; Социални услуги

 

ОП

Д
Чакалица-2014

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

Д
Читалище "Развитие 2004"

Град/село: Разлог
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Читалищни дейности

 

ОП

ШАХ КЛУБ ВИКТОРИ БЛАГОЕВГРАД

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ШАХМАТЕН КЛУБ ПИРИН

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Д
Югозапад

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ЮГОЗАПАДЕН ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН БИЗНЕС ИНКУБАТОР

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

Югозападен обществено-информационен център

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Проблеми на жените, джендър въпроси; Социални услуги

 

ОП

ЮГОЗАПАДНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДОСТОЙНО БЪДЕЩЕ

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ЧП

Юни ПартнЕрС

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Образование

«   1 ... 21  22  23  24   
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци