Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
23

Корекция на търсенето

 

Браншови организации в Велико Търново

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Браншови организации в Велико Търново

 

ОП

Д
Асоциация на българските села

Град/село: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Д
Сдружение за биологично пчеларство

Град/село: Елена
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Околна среда; Професионални организации

 

ОП

Стопанска камара - Велико Търново

Град/село: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци