Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
29

Корекция на търсенето

 

Браншови организации в Видин

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Браншови организации в Видин

 

ОП

Регионален агробизнес център - Видин

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

 

ОП

Регионална Занаятчийска Камара-Видин

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

 

ОП

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ - ВИДИН

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Култура и изкуство; Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци