Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
26

Корекция на търсенето

 

Браншови организации в Габрово

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Браншови организации в Габрово

 

ОП

Българска пчеларска развъдна асоциация

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

 

ОП

Д
Конфедерация на българските пчелари

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

 

ОП

Сдружение за устойчив туризъм Узана

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци