Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

Корекция на търсенето

 

Браншови организации в Перник

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Браншови организации в Перник

 

ОП

Национално сдружение Недвижими имоти - Перник

Град/село: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци