Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
29

Корекция на търсенето

 

Браншови организации в Пловдив

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Браншови организации в Пловдив

 

ОП

Българо - Казахстански Tехнологичен Институт

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права

 

ЧП

ЕКОЕНЕРГИЯ - Пловдив

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

 

ЧП

Национален инсталационен съюз

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

 

ОП

Д
СДРУЖЕНИЕ "ДУПНИЦА-СОПОТ-БЪДЕЩЕ"

Град/село: с. Иганово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Здравеопазване, права на пациента; Клубове по интереси; Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

 

ЧП

Д
Сдружение "Кей-Търн"

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ЧП

Д
Съвет по туризъм - Пловдив

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци