Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
28

Корекция на търсенето

 

Браншови организации в Разград

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Браншови организации в Разград

 

ОП

Д
СНЦ" Организация на младите инвалиди в град Разград"

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Етнически въпроси; Клубове по интереси

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци