Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
26

Корекция на търсенето

 

Браншови организации - Фондации в България

База данни на неправителствени организации Браншови организации - Фондации в България

 

ЧП

Бизнес Институт

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Български институт за правно развитие

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Браншови организации

 

ОП

Демонстрационен НПО профил

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Социални услуги

 

ОП

Крисчън Хендс Интернешънъл

Град/село: Sofia
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Браншови организации; Етнически въпроси; Клубове по интереси

 

ОП

Фондация "Българска роза - 97"

Град/село: Казанлък
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Браншови организации; Култура и изкуство; Социални услуги

 

ОП

Фондация НОИС

Град/село: СОФИЯ
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

 

ЧП

Човешките ресурси в България и евроинтеграцията

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Браншови организации; Образование; Професионални организации

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци