Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
26

Корекция на търсенето

 

Браншови организации в Хасково

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Браншови организации в Хасково

 

ОП

Асоциация на производителите на машини и оборудване за хранителната промишленост

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

 

ОП

Национална асоциация на училищата по мода

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Образование

 

ОП

Районна колегия на стоматолозите

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Здравеопазване, права на пациента

 

ОП

Сдружение на зърнопроизводителите в Хасково

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци