Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Браншови организации - Читалище в България

База данни на неправителствени организации Браншови организации - Читалище в България

 

ОП

Народно читалище Напредък 1871

Град/село: Никопол
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Браншови организации; Етнически въпроси; Защита на човешки права

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци