Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
28

Корекция на търсенето

 

Браншови организации в България

База от данни на всички неправителствени организации, работещи в сфера на дейност "Браншови организации".

 

ЧП

Българска асоциация по рециклиране

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

 

ОП

Българска Асоциация Полимери

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

 

ЧП

Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Професионални организации; IT развитие

 

ОП

Българска Е-комерс Асоциация

Град/село: София
Тип: Клон на чуждестанна НПО
Сфера на дейност: Браншови организации

 

ЧП

Българска Модна Асоциация

Град/село: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Култура и изкуство; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Българска пчеларска развъдна асоциация

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

 

ЧП

Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие

 

ЧП

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие

 

ЧП

Д
Българска транспортна камара

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Образование; Околна среда

 

ЧП

Българска Траурна Камара

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

 

ОП

Българска туристическа камара

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

 

ОП

Българска фотоволтаична асоциация

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Околна среда

 

ОП

Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Професионални организации

 

ОП

Български институт за правно развитие

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Браншови организации

 

ОП

Д
Български планинарски съюз

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Околна среда; Физическо възпитание и спорт

 

ЧП

Българско дружество за връзки с обществеността

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

 

ЧП

Варненска туристическа камара

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ОП

Гражданско сдружение Криминалист

Град/село: гр.Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Защита на човешки права; Друго

 

ОП

Демонстрационен НПО профил

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Социални услуги

 

ЧП

ЕКОЕНЕРГИЯ - Пловдив

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

«    1  2  3  4  5  6  ... 7   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци