Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
06

Корекция на търсенето

 

Браншови организации в България

База от данни на всички неправителствени организации, работещи в сфера на дейност "Браншови организации".

 

ОП

Сдружение за устойчив туризъм Узана

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Сдружение на жените военнослужещи

Град/село: гр. София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Проблеми на жените, джендър въпроси; Професионални организации

 

ОП

Сдружение на зърнопроизводителите в Хасково

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

 

ОП

Д
Сдружение СТООС Нетуърк България

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Професионални организации

 

ЧП

Д
Сдружение ФИАБЦИ-България

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Професионални организации

 

ЧП

Синдикална федерация на служителите в Министерство на вътрешните работи

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права

 

ЧП

Синдикат на служителите в затворите в България

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права

 

ОП

Д
СНЦ" Организация на младите инвалиди в град Разград"

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Етнически въпроси; Клубове по интереси

 

ОП

Д
Спортен клуб Мото Екстрийм- Русе

Град/село: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Стопанска камара - Велико Търново

Град/село: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

 

ЧП

Д
Съвет по туризъм - Пловдив

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

 

ЧП

Съюз за стопанска инициатива

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Съюз на Българските организации за социални дейности,заетост и предприемачество

Град/село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Социални услуги

 

ОП

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

 

ЧП

Съюз на геодезистите и земеустроителите в България

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

 

ОП

Съюз на европейските производители на зелена енергия

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие

 

ЧП

Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

 

ОП

Съюз на производителите на екологична енергия - Юг

Град/село: гр.Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Съюз на производителите на растителни масла и маслопродукти в България

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

 

ОП

Съюз на птицевъдите в България

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

«   1 ... 3  4  5  6  7    »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци