Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

Корекция на търсенето

 

Браншови организации в Бургас

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Браншови организации в Бургас

 

ОП

Настоятелство при дом за деца лишени от родителска грижа "Александър Георгиев Коджакафалията" - гр.Бургас

Град/село: гр.Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Защита на човешки права; Култура и изкуство

 

ОП

Териториална съюзна организация на слепите -град Бургас

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци