Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Корекция на търсенето

 

Етнически въпроси в Бургас

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Етнически въпроси в Бургас

 

ОП

Д
Асоциация "Интегра България"

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Защита на човешки права; Образование

 

ОП

Верният настойник

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Образование; Социални услуги

 

ОП

Доверие, активност, развитие

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Проблеми на децата

 

ОП

Д
Областен ромски съюз - Бургас

Град/село: Бургас
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Образование; Социални услуги

 

ОП

Равновесие

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Образование; Социални услуги

 

ЧП

Сдружение "Украинска диаспора "Балканска Сич"

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Друго

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци