Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Клубове по интереси в Бургас

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Клубове по интереси в Бургас

 

ОП

Д
МЛАДЕЖКИ ГЛАС

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Народно читалище "Просвета 1930"

Град/село: Бургас, кв. Долно Езерово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Социални услуги

 

ОП

Народно читалище "Светилник-2007"

Град/село: гр. Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Деца

 

ЧП

Сдружение "Клуб за народни танци- Раковина"

Град/село: Поморие
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство

 

ЧП

СНЦ Танцов клуб "Чайка"- Бургас- Поморие

Град/село: Поморие
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство

 

ОП

Д
СНЦ Яхтклуб Черноморец Бургас

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Тракийско дружество "Екзарх Антим I"

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Клубове по интереси; Околна среда

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци