Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
28

Корекция на търсенето

 

Местни инициативни групи в Бургас

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Местни инициативни групи в Бургас

 

ОП

Бизнес център - Руен

Град/село: с. Руен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ОП

Гражданско сдружение за Лозенец

Град/село: с. Лозенец
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ПРИМОРСКО - СОЗОПОЛ

Град/село: Приморско
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - АЙТОС

Град/село: Айтос
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - СОЗОПОЛ

Град/село: Созопол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НЕСЕБЪР

Град/село: Несебър
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ

Град/село: Средец
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА–СУНГУРЛАРСКА ДОЛИНА (МИГ-СУНГУРЛАРСКА ДОЛИНА)

Град/село: Сунгурларе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

МИГ-КАМЕНО

Град/село: Камено
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

Д
Организация за закрила на българските граждани

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Друго

 

ЧП

Д
Сдружение за регионално развитие и международни бизнес инициативи

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Училищно настоятелство Найден Геров при ОУ Найден Геров

Град/село: гр. Бургас
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци