Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Корекция на търсенето

 

Насърчаване на дарителството/доброволчеството в Бургас

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Насърчаване на дарителството/доброволчеството в Бургас

 

ОП

АСТИКА

Град/село: Бургас
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

ЗНАНИЕ-АЙТОС

Град/село: Айтос
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование

 

ОП

Лайънс клуб Виа Понтика Бургас

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

Д
Малкият Принц

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на децата; Социални услуги

 

ОП

Д
Младежка доброволческа мрежа

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Д
ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД - област Бургас

Град/село: Бургас
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Предоставяне на дарения/грантове

 

ОП

Д
Обществен дарителски фонд Пиргос - Бургас

Град/село: Бургас
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Предоставяне на дарения/грантове

 

ОП

Д
Организация за закрила на българските граждани

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Друго

 

ОП

Д
Сдружение с нестопанска цел "УСМИВКА"

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Социални услуги

 

ОП

Д
СНЦ Яхтклуб Черноморец Бургас

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Д
Фондация Евгений Мосинов

Град/село: Буграс
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование; Професионални организации; Социални услуги

 

ОП

Център за развитие на нестопански организации

Град/село: Бургас
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци