Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Насърчаване на икономическото развитие в Бургас

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Насърчаване на икономическото развитие в Бургас

 

ОП

Агенция за регионално развитие и иновации

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Агробизнес център - Карнобат

Град/село: Карнобат
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Агробизнесцентър и Бизнес Инкубатор - гр. Айтос

Град/село: гр.Айтос
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Бизнес център - Руен

Град/село: с. Руен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ОП

Бизнес център/Бизнес инкубатор - Малко Търново

Град/село: МалкоТърново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Бургаска регионална туристическа асоциация

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Бургаски обществен фонд

Град/село: Бургас
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

БЦ Сунгурларе

Град/село: Сунгурларе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Българска асоциация за социално подпомагане и услуги

Град/село: гр. Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Информационен бизнес център - Сунгурларе

Град/село: гр. Сунгурларе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Клуб Отворено общество - Бургас

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ЧП

Д
Месамбрия Понтика

Град/село: Несебър
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Култура и изкуство; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Младежко Сдружение за Демократично Сътрудничество

Град/село: гр.Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие

 

ЧП

Д
Сдружение за регионално развитие и международни бизнес инициативи

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Сдружение Общество за Единство

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Творческа мрежа за културното наследство

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ОП

Д
Фондация „Подкрепа, Отговорност, Проактивност, Избор“

Град/село: Бургас
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда; Проблеми на жените, джендър въпроси

 

ОП

Център за екотуризъм, селски туризъм и културен туризъм в Странджа

Град/село: Гр. Царево
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Център за устойчиво развитие Компас

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци