Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
28

Корекция на търсенето

 

Браншови организации в Варна

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Браншови организации в Варна

 

ЧП

Българска асоциация на сомелиерите и виноценителите

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Клубове по интереси

 

ЧП

Д
Българска транспортна камара

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Образование; Околна среда

 

ЧП

Варненска туристическа камара

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ОП

Енергенция

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

 

ОП

ИКТ Клъстер Варна

Град/село: гр. Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

 

ОП

Сдружение за европейско изграждане и развитие

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Клубове по интереси; Култура и изкуство

 

ЧП

Съюз на хотелиерите на Златни пясъци - к.к. Златни пясъци

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

 

ЧП

Д
Териториална организация на научно-техническите съюзи - Варна

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Клубове по интереси; Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци