Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

Корекция на търсенето

 

Местни инициативни групи в Варна

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Местни инициативни групи в Варна

 

ОП

Дружество на инвалидите

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Местни инициативни групи

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД

Град/село: Ветрино
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЪЛГОПОЛ

Град/село: Дългопол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

Д
Работилница за Бъдеще - България

Град/село: С. Падина
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Местни инициативни групи

 

ОП

СНЦ "Инициатива за местно икономическо развитие"

Град/село: Провадия
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Образование; Социални услуги

 

ОП

Форум гражданско общество

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Околна среда; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци