Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
02

Корекция на търсенето

 

Образование в Варна

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Образование в Варна

 

ОП

ГАЛЕРИЯ 10 - ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВА

Град/село: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ГИА-ГЛАСНОСТ И АМБИЦИЯ

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТВИ

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ВАРНА

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ДЕТСКА ДЪГА

Град/село: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ДЕТСКИ ЦЕНТЪР

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ДЕЦА НА БАЛКАНИТЕ

Град/село: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ДРУЖЕСТВО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЯ - ЗНАНИЕ

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ЕВРО-ВАРНА-2002

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Европа

Град/село: гр.Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ОП

ЕВРОПА АРТ

Град/село: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР-ВАРНА

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ

Град/село: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

ЕДИНЕНИЕ 14

Град/село: Долни чифлик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ЕКО СВЯТ

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ЖИВО СЛОВО

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

За Всички Деца

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Деца

 

ОП

ЗА ТОПОЛИ

Град/село: Тополи
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ЗА ЧИСТИ И БЕЗОПАСНИ ФАРВАТЕРИ

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Д
Златната рибка

Град/село: гр. Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Проблеми на децата

«    1  2  3  4  5  6  ... 10   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци